Planowany konkurs dot. promocji obszaru LSR

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje, że planowane jest ogłoszenie konkursu z zakresu tematycznego promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (PROW 2014-2020).

Realizowane projekty:

1) nie mogą służyć indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;

2) nie mogą dotyczyć dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

 

Najważniejsze informacje:

 1.     Planowany termin składania wniosków: 06/09/2019 – 20/09/2019 r.

 2.     Limit środków w ramach naboru: 300.000,00

 3.     Planowana maksymalna kwota wsparcia na projekt: 75.000,00

 (tzn. wybrane zostaną 4 projekty z dofinasowaniem do 75.000 zł)

 4.     Intensywność pomocy:

− jednostki sektora finansów publicznych - do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

− pozostałe podmioty spoza sektora publicznego – do 95% (wkład finansowy min. 5%)

− przedsiębiorcy do 70%

 5.     Forma wsparcia: refundacja (wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37%; reszta środków musi zostać wyłożona, zwrot po akceptacji wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski WK-P).

 6.    Lokalne kryteria wyboruTUTAJ   Preferowane są działania obejmujące swoim zasięgiem cały obszar LSR, a nie obszar pojedynczej gminy!

7.       Inne informacje:

a.    okres realizacji: należy planować realizację w okresie II – IV kwartał 2020 r.

b.   do wniosku należy załączyć po 2 oferty dot. kosztów

c.     wnioski mogą składać podmioty, które mają siedzibę/oddział/dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na obszarze LSR

 

 

Na przełomie sierpnia/września zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dot. konkursu. Już teraz zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze Partnerstwa oraz konsultacji swoich pomysłów!

Kontakt: tel. 52 336 12 13, partnerstwo@borytucholskie.pl lub kurpinowicz@gmail.com

 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.